torstai 4. kesäkuuta 2009

VMware Server - hallinta ssh:n kautta

VMware Server 1.0.x ja 2.0.x ovat hallittavissa ssh-yhteyden kautta ssh:n port-forwarding -menetelmän avulla. Menetelmän etuna on se, että VMware-palvelimen palomuurisäännöissä tarvitsee sallia hallintaa varten ainoastaan ssh-liikenne. Tästä on hyötyä etenkin version 2.0.x kanssa, joka käyttää kahta TCP-porttia.


VMware Server 1.0.x
ssh -4 -v -L 1902:127.0.0.1:902 vmwareserver1.example.com
[-v option tulostamia viestejä poistettu]
debug1: Local connections to LOCALHOST:1902 forwarded to remote address 127.0.0.1:902
debug1: Local forwarding listening on 127.0.0.1 port 1902.


ssh:n -v option viesteistä näkyy, että yhteydet paikalliseen loopback-osoitteeseen 127.0.0.1 ja TCP-porttiin 902 kuljetetaan ssh-yhteyden yli kohdekoneen porttiin 902. ssh:n option -4 rajaa IPv6:n pois käytöstä.

Paikalliseksi portiksi otettiin 1902, koska portti 902:n kuuntelu ei ole sallittua kuin pääkäyttäjälle eli rootille.

VMware Server Consolen avulla yhteys mudostetaan valitsemalla "Remote host", ja "Host name"-kenttään annetaan arvoksi 127.0.0.1:902
VMware Server 2.0.x
ssh -L 1902:localhost:1902 -L 8333:localhost:8333 vmwareserver2.example.com

Erona versioon 1.0.x on:
  • Portteja on nyt kaksi: myös portti 8333 kuljetetaan ssh:n kautta
  • Paikallinen portti 1902 viedään palvelimelle porttiin 1902. Edellisessä palvelimen portti oli 902
Portti 1902 ei ole palvelimen oletusportti, vaan se on määritelty palvelimella ajetun vmware-config.pl-komennon kautta. Kysessä on VMwaren authd-prosessin portti.

VMwaren hallintayhteys koostuu kahdesta osasta:
  1. Yhteys porttiin 8333 www-selaimella https:ää käyttäen
  2. Yhteys kohdan yksi kautta opittuun porttiin, joka on nyt 1902
Koska palvelimen portti on vaihdettu arvoon 1902, ssh-komentoa ei tarvitse antaa root-käyttäjänä.

Mikäli VMware Server 2.0.x on jo konfiguroitu, portin 1902 tilalla voidaan käyttää porttia 902. Tässä tapauksessa ssh-komento ajetaan root-käyttäjänä esimerkiksi sudon avulla.

Kun sopiva ssh-komento on saatu annettua, VMware-hallintayhteys otetaan selaimella osoiteeseen https://127.0.0.1:8333/

Kiemuraista, eikös?